องค์การบริหารส่วนตำบล ต. ป่าเว อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี

บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำก่อนติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Smart Pure Compact และติดตามผลหลังติดตั้งระบบที่ หมู่ 3 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบล ต. ป่าเว อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี

บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำก่อนติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Smart Pure Compact และติดตามผลหลังติดตั้งระบบที่ หมู่ 1 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด

เมษายน 2563 บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ได้นำทีมช่างและวิศวะกร เข้าติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ณ บ้านปากด่าน หมู่ 6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จสุราษฎร์ธานี โดยเป็นน้ำผิวดินที่แรกที่ได้มีการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Smart Pure Compact

หลังทำการติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด

เทศบาลตำบลแหลมสัก

ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

บ้านกิ่วแลป่าเป้า

หมู่​ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด​ อ.แม่วาง​ จ.เชียงใหม่ ติดตั้งระบบปรับปรุง​คุณภาพ​น้ำ​ Smart pure Compack เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ​น้ำดิบผิวดิน

บ้านโป่ง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

บ้านท่า

หมู่ที่ 3 บ้านท่า ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บ้านปง

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่