Pog Tanks
pog solve
Pog Drink


นวัตกรรมระบบผลิตนํ้าประปา
แห่งอนาคต
ระบบผลิตประปาหมู่บ้านเจ้าแรก ที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย นวัตกรรมประปาเพื่อชุมชน

ทำไมต้องเป็น POG TANKS และ POG DRINK

All New Design
ดีไซน์ใหม่

คิดใหม่ ดีไซน์ใหม่ ดูทันสมัย ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน

Efficient
ประสิทธิภาพการทำงานสูง

ใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานต่างๆน้อยลง แต่ให้คุณภาพน้ำที่ใสสะอาดขึ้น

Customizable
ปรับแต่งได้

ตัวกรองปรับตามคุณภาพของน้ำดิบ ผลิตได้ตามกำลังการผลิตที่ต้องการ*

Manageable
ดูแลจัดการง่าย

เพียงคนเดียวก็สามารถดูแลจัดการทั้งระบบได้ อีกทั้งการซ่อมบำรุงก็ง่ายดาย

ควบคุมง่ายด้วย ระบบ IoT

IoT หรือ Internet of Things เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล โดยสามารถสั่งการทำงานหรือควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ในระยะไกล และสามารถทำได้ตลอดเวลา

เลือกระบบประปาของเราวันนี้

ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งถึง

%
เมื่อเทียบกับระบบประปาแบบใต้ดินทั่วไป

ใช้เวลาในการติดตั้งเพียงแค่

365
วัน

ช่วยประหยัดกว่า

100000
บาท

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

พวกเรามีข้อมูลและเอกสารที่สำคัญสำหรับคุณในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ POG TANKS ของเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?

ติดต่อเราได้เลย พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและตอบคำถามที่คุณสงสัย พวกเราจะรีบติดต่อคุณกลับให้รวดเร็วที่สุด