ระบบประปารูปแบบใหม่

ที่มั่นใจได้ว่าจะมีน้ำใสสะอาดใช้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ทำไมต้อง POG TANKS

All New Design
ดีไซน์ใหม่

คิดใหม่ ดีไซน์ใหม่ ดูทันสมัย ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน

Efficient
ประสิทธิภาพการทำงานสูง

ใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานต่างๆน้อยลงมาก แต่ให้คุณภาพน้ำที่ใสสะอาดขึ้น

Customizable
ปรับแต่งได้

ตัวกรองปรับตามคุณภาพของน้ำดิบ ผลิตได้ตามกำลังการผลิตที่ต้องการ*

Manageable
ดูแลจัดการง่าย

เพียงคนเดียวก็สามารถดูแลจัดการทั้งระบบได้ อีกทั้งการซ่อมบำรุงก็ง่ายดาย

POG TANKS

คือนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาที่ถูกคิดค้น ออกแบบ วิจัยพัฒนาขึ้นมาใหม่จากปัญหาและข้อจำกัดของระบบประปาเดิมที่มีอยู่โดยขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้างระบบ การจัดการระบบ และการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปาด้วยทรัพยากรต่างๆที่น้อยลงกว่าเดิมอย่างมากมาย ในขณะเดียวกันก็ให้คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ใสสะอาดขึ้น ตามมาตรฐานประปาขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่สากลยอมรับ
คลิกที่นี่เพื่อดูผลทดสอบน้ำ

POG TANKS จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการน้ำประปาที่มีคุณภาพสูงในระยะเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจาก POG TANKS เป็นระบบประปาสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก จึงใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยและดูแลรักษาง่าย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำให้น้ำสะอาดอย่างเต็มที่ จึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานประปาสากลอย่างแน่นอน เหมาะสำหรับชุมชนชนบท โรงเรียน บ้านจัดสรรหรือคอนโด สถานที่สำหรับการค้าและโรงงานอุตสาหกรรม

POG TANKS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ถังเอนกประสงค์ ACFS โรงสูบน้ำสำเร็จรูป PnP และหอถังสูง SFX โดยโรงสูบน้ำสำเร็จรูป PnP จะทำหน้าที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล มาเข้าสู่กระบวนการทำให้น้ำสะอาดในถังเอนกประสงค์ ACFS หลังจากนั้นจึงสูบน้ำสะอาดที่ได้มาขึ้นไปยังหอถังสูง SFX เพื่อเตรียมจ่ายเป็นน้ำประปามาตรฐานสากลต่อไป

ถังเอนกประสงค์ ACFS​

ถังอเนกประสงค์ ACFS ผลิตจากวัสดุเหล็กรูปประพรรณจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน เป็นถังที่รวมกระบวนการทำให้น้ำสะอาดไว้ในถังเดียว ไม่ว่าจะเป็น

การเติมอากาศ

คิดค้นขึ้นใหม่เฉพาะถัง ACFS ซึ่งน้ำดิบจะถูกฉีดให้เป็นฟองละเอียดด้วยแรงดันในท่อส่งฟองน้ำละเอียดช่วยเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำให้มากขึ้น ทำให้ธาตุเหล็กที่ปนอยู่ในน้ำสัมผัสอากาศ และจับตัวเป็นก้อนมวลสนิมมากขึ้น จึงสามารถกรองสนิมออกได้มากกว่าเดิม

การกวน

ที่ใช้ระบบถังเทคโนโลยีถังกวนเคมีความเร็วแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นระบบสร้างความเร็วการกวนเคมีให้มีความเร็วที่แตกต่างกัน 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ) ในถังเดียว และระบบแยกตะกอนด้วยการควบแน่นโดยผสมผสานกับแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้ลดปริมาณตะกอนที่จะผ่านสารกรองให้ลดลง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำกับระบบกรองให้มากขึ้น

การกรอง

Main Filter กรองช้าแบบ UFT (Up Flow Type) ซึ่งเป็นระบบที่กรองจากล่างขึ้นบน ต่างจากระบบกรองเดิมที่กรองจากบนลงล่าง เนื่องจากระบบกรองโดยปกติจะเรียงตัวกรองจากหยาบอยู่ด้านล่างและละเอียดอยู่ด้านบน ดังนั้นหากกรองจากล่างขึ้นบนจะสามารถใช้ประสิทธิภาพของระบบกรองได้สูงสุด

การตกตะกอน

ใช้ระบบที่ดักเก็บตะกอนก่อนกรองและระบบระบายตะกอนจากการบำบัดน้ำ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของกระบวนการในถัง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการระบายตะกอน 1 ครั้ง

การระบายก๊าซ

ที่ระบายก๊าซอันตรายที่ตกค้างจากการทำปฎิกิริยาต่างๆในน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำจากระบบสะอาดและปราศจากกลิ่นมากกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะของเรา ไม่เคยมีในระบบรูปแบบเก่า

อีกทั้งยังสามารถเป็นถังเก็บน้ำในตัว นอกจากนั้นการดูแลการทำงานของระบบสามารถทำได้ที่จุดๆ เดียวด้วยระบบชุดหน้าวาล์วแบบรวมศูนย์ ที่รวมการทำงานของทุกระบบในถังเอนกประสงค์ ACFS เพื่อความง่ายในการใช้งานของผู้ปฏิบัติการ และเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีในถังเอนกประสงค์ ACFS

โรงสูบน้ำสำเร็จรูป PnP

โรงสูบน้ำสำเร็จรูป PnP เป็นโรงสูบน้ำขนาดเล็กที่ผลิตจากวัสดุเหล็กรูปประพรรณจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ เติมอากาศเบื้องต้น และเติมเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำในท่อด้วยสุญญากาศ เพื่อเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทำให้น้ำสะอาดในถังเอนกประสงค์ ACFS และสูบน้ำที่ผ่านกระบวนการแล้วส่งขึ้นหอถังสูง SFX จากแรงดันน้ำ อีกทั้งมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อแจ้งเตือนความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการ เช็คไฟตก เช็คน้ำแห้ง เช็คอากาศในท่อ เช็คเคมีแห้ง เช็คแรงดันเกิน เช็คน้ำเต็ม และเช็คกรองตัน นอกจากนั้นยังมีระบบระบายอากาศ สามารถเคลื่อนย้ายได้เมื่อต้องการจะขยายระบบ

หอถังสูง SFX

หอถังสูง SFX ผลิตจากวัสดุเหล็กรูปประพรรณจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน เป็นหอเก็บน้ำเพื่อเตรียมจ่ายเป็นน้ำประปาขั้นสุดท้ายที่ได้จากระบบ โดยหอถังสูง SFX ไม่เป็นเพียงแค่ถังเก็บน้ำ แต่จะมีระบบกรองซ้ำซึ่งเป็นการกรองน้ำขั้นสุดท้ายก่อนจ่ายเพื่อตอกย้ำคุณภาพน้ำให้ใสสะอาดอย่างแน่นอน นอกจากนั้นการดูแลการทำงานของระบบสามารถทำได้ที่จุดๆเดียวด้วยระบบชุดหน้าวาล์วแบบรวมศูนย์ที่รวมการทำงานของทุกระบบในหอถังสูง SFX เพื่อความง่ายในการใช้งานของผู้ปฏิบัติการ และเพื่อรองรับระบบการกรองซ้ำเมื่อไม่มีการจ่ายน้ำออกจากระบบ

ขนาด

เรามีขนาดให้เลือก 3 ขนาด ตามกำลังการผลิตที่ต้องการ

S

เล็ก

M

กลาง

L

ใหญ่

* หากสนใจติดตั้งขนาดที่นอกเหนือจากตารางข้างต้นสามารถสั่งผลิตพิเศษได้

POG TANKS ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ระบบประปา POG TANKS ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2565 โดยมีรหัสนวัตกรรมคือ 01020003

ภาพผลิตภัณฑ์