เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร...? และเรามุ่งหวังอะไร...?

เรา บริษัทวอเทอร์ป๊อก จำกัด และบริษัทอีเกิ้ล ดรีม จำกัด
ทีมของเราเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจ วิศวกร และคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปรับปรุงระบบน้ำประปาในปัจจุบัน ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนมากว่า 100 ปี ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในแง่คุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะชุมชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำ

หลายคนคงสงสัยว่า อ้าว...จริงๆ แล้ว ไทยมีปัญหาเรื่องน้ำเหรอ?

คำตอบคือใช่ หลาย ๆ คนอาจไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สามารถพบได้ในหลายที่ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกลตัวเมือง

3 ปัญหาหลักที่เรามองเห็น

คุณภาพของน้ำ

หลายชุมชนประสบปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด ไม่สามารถใช้อุปโภคได้

ความลำบากในการดูแลรักษา

การบำรุงรักษาระบบเก่า คนงานจำเป็นต้องลงไปดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดิม ทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได้

ปริมาณน้ำ

ระบบเดิมไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อคนในชุมชนได้

สิ่งที่เราทำ คือการล้างข้อจำกัดเดิมๆ ของระบบประปาทิ้งไป คิดค้น ออกแบบ วิจัยพัฒนาระบบขึ้นใหม่ เพื่อขจัดความยุ่งยากและความเสี่ยงที่มีในระบบเดิม และแน่นอน เพื่อลดค่าใช้จ่ายมากมาย จากสิ่งที่ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลา 100 กว่าปี

สิ่งที่เราทำ ไปไกลขนาดไหนแล้ว?

ระบบประปา POG TANKS, POG SOLVE และระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส POG DRINK ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว โดย POG TANKS, POG SOLVE ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมฉบับเพิ่มเติมเมื่อเดือนตุลาคม 2565 รหัส 01020003  และ POG DRINK  ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมฉบับเพิ่มเติมเมื่อเดือนตุลาคม 2564 รหัส 14000044 กับสำนักงบประมานแผ่นดิน เราได้รับความเชื่อถือจากทางภาครัฐให้ติดตั้งระบบประปาและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อชุมชน และเตรียมเซ็นสัญญาเพื่อขยายออกไปทั่วประเทศ ทีมงานของเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เพราะสิ่งที่เรามุ่งหวังคือการให้ประชาชนทุกคนมีน้ำประปาที่ได้คุณภาพใช้กันอย่างทั่วถึง