ลูกค้าของเรา

หน่วยงานที่ติดตั้งระบบผลิตประปา
POG Tanks

เทศบาลคูเต่า
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
อ. เทพา จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสําราญราษฎร์
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไชยคราม
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารตำบล
แหลมสัก
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา​

เทศบาลตำบลแม่นะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปะขอ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปะขอ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปะขอ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อ.จะนะ จ.สงขลา
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางงอน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานที่ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
Smart Pure Compact

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าเว
อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าเว
อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
อ.ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี

องค์การบริหารตำบล
แหลมสัก
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกาด
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกาด
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันสีเสื้อ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ตื่น
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

บ้านไร่บน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

บ้านไร่บวกบง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

บ้านสันหิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

บ้านเหล่าป๋วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

บ้านเหล่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่