เทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่เทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่แรกที่ไว้วางใจติดตั้งระบบประปาป๊อกแทงค์ โดยติดตั้งระบบขนาดใหญ่ (ไซด์ L)

องค์การบริหารส่วนตำบล ต. เทพา อ. เทพา จ. สงขลา

ที่เทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐที่ไว้วางใจติดตั้งระบบประปาป๊อกแทงค์ โดยติดตั้งระบบขนาดกลาง (ไซด์ M) ถังเอนกประสงค์ ACFS และหอถังสูง SFX

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ติดตั้งระบบประปาป๊อกแทงค์ ขนาดกลาง (POG Tanks Size M) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2563