POG SOLVE

ระบบผลิตน้ำประปารุ่นไม่มีหอถังสูง

POG SOLVE เป็นระบบผลิตน้ำประรุ่นไม่มีหอถังสูง โดยจะมีทั้งหมด 2 ขนาดดังต่อไปนี้

– ขนาด M รองรับ 51 – 120 ครัวเรือนกำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

– ขนาด L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

Pog Solve 04ทำไมต้องใช้ POG SOLVE

สะดวกต่อภาครัฐ

สามารถจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามระเบียบพัสดุ เนื่องจากเป็นสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ รหัส 01020003

  • ผู้ซื้อต้องใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการปฏิบัติงานระบบตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

POG SOLVE ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ POG SOLVE ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเมื่อเดือนตุลาคม 2565

โดยมีรหัสนวัตกรรมคือ 01020003 ในหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด