รองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจัดหาระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดกลาง บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก

               วันที่ 25 ก.ย. 63 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจัดหาระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดกลาง ในบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ ภายใต้งบกลางปี พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เขตตรวจราชการที่ 15 ในอำนาจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่อำเภอสันป่าตอง ปกครองตำบลทุ่งสะโตก ชาวบ้านบ้านดงก๋ำ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  และคณะวิศวะกรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด ให้การตอนรับคณะ