POG TANKS

นวัตกรรมระบบประปา เพื่อชุมชน

ภาพข่าว : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ที่ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Smart Pure Compact ณ บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

      […]